วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์

  • วันที่ 4 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 96 ครั้ง

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ?ต้นรวงผึ้ง? และฟังเสวนาหัวข้อ ?สัญลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก? และ ?ประทับไว้ในความทรงจำกับประสบการณ์สี่วันแห่งพระราชพิธี? เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: