วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ "ปัญหา นโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลสุเทพ"

  • วันที่ 14 กันยายน 2563
  • อ่าน 6 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสุเทพจัดการบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ "ปัญหา นโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลสุเทพ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: