วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ฝึกซ้อมทบทวนประจำเดือน ก.ย. 63

  • วันที่ 28 กันยายน 2563
  • อ่าน 21 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ฝึกซ้อมทบทวนประจำเดือน ก.ย. 63 (หัวข้อ) การใช้รถเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย, และอุปเครื่อง ตัด - ถ่าง ประจำรถ ฯลฯ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: