วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.สุเทพซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สถานการณ์จำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อพิจารณาเปิดบริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • วันที่ 10 มีนาคม 2565
  • อ่าน 80 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ(หน่วย1669) ได้ดำเนินการ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สถานการณ์จำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อพิจารณาเปิดบริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: