วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกฯ ทต.สุเทพ มอบเงินอุดหนุนงบประมาณในการแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

  • วันที่ 31 มกราคม 2563
  • อ่าน 132 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ทำการมอบเงินอุดหนุนจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นายเมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อเป็นงบประมาณในการทำแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒. ๕) บริเวณพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: